Lär dig mer om hur PFAS sprids i vår miljö och våra vattendrag

Om PFAS

PFAS. Även kallade evighets kemikalier. Och det finns tyvärr goda skäl för det. PFAS är förkortningen för per- och polyfluorerade ämnen, som även benämns som fluorkarboner eller förkortas PFC. De utgör ett av dagens största utmaningar för miljön eftersom de bryts ner extremt långsamt eller inte alls. Många av dem tros vara både hormonstörande och cancerframkallande. De har sedan 1950-talet använts i ett stort antal varor och kemiska produkter. Fortfarande används PFAS i till exempel non-stick stekpannor, elektronik, brandsläckningsskum och vattenavvisande textilimpregnering. Läs mer nedan om dessa kemiska ämnen och hur de kan ersättas på bästa möjliga sätt.

Mångsidig funktion

PFAS är en omfattande grupp av kemikalier som kan bidra med olika egenskaper i en stor mängd applikationer. De främst kännetecknen är deras unika ytegenskaper i kombination med hög kemisk stabilitet. Som ett resultat används de ofta där en ytbehandling behöver vara effektiv och fungera över lång tid eller under svåra tekniska förhållanden, t.ex. där det används starka kemikalier eller höga temperaturer. Det är därför PFAS används i brandsläckningsskum, skyddande beläggningar i bilar eller elektronik, vattentålig makeup, nonstick-stekpannor och i vatten- och smutsavvisande beläggningar för byggmaterial och förpackningar. Samt även för textilier i regnkläder, utomhustyger och i olika typer av möbelklädsel och textilinredning.

Evighets kemikalier, i evighet

PFAS unika egenskaper beror främst på dess kol-fluor-bindningen, en kemisk bindning som är tillverkad syntetiskt. Den finns alltså inte naturligt och den är extremt svår att bryta upp. Den kemiska bindningens motståndskraft, hos kemikalier som innehåller denna onaturliga kemi, är också förklaringen till att de inte bryts ner.

Livsformer saknar helt enkelt förmågan att bryta ned dessa kemiska strukturer. Det tillsammans med deras affinitet för ytor gör de flesta PFAS starkt bioackumulerande i levande organismer. Därav deras ökända smeknamn: ”Forever Chemicals.” Och de skulle till och med kunna kallas ”Everywhere Chemicals”, eftersom vissa former av PFAS har upptäckts i regn på några av planetens mest avlägsna platser*.

Problematiska för livet

På grund av deras bioackumulerande egenskaper kan PFAS finnas i alla levande organismer, inklusive dig. Och det är inte utan skada. De exakta mekanismer hur PFAS påverkar är komplexa och man är inte helt säker på hur. Otaliga bevis från epidemiologiska studier tyder på att exponering för PFAS kan ge negativa hälsoeffekter. Exempel på det är njur- och leversjukdom, hormonella störningar, skadlig fertilitet och fosterutveckling, förändrad immunfunktion och till och med cancer**.

Dessa egenskaper har gjort att lagstiftare redan begränsat användningen av två av de historiskt sett mest använda PFAS-föreningarna, nämligen PFOA (perfluoroktansyra) och PFOS (perfluoroktansulfonsyra). Förutom vaga miljöpåståenden på konsumentprodukter, så som PFOS/PFOA-fria, har detta också lett till en skenande ökning av användningen av andra PFAS med tyvärr liknande allvarliga effekter på levande organismer.

I strävan efter ett minimalt ekologiskt fotavtryck räknas varje steg.

Olyckliga ersättningar för PFAS

Varje utfasning av skadliga kemikalier kräver sina ersättare. Och det är vid det här laget uppenbart att ersättning av PFAS inte bör göras med PFAS, så som faktiskt görs. Därför är det positivt att EU för närvarande är inne i en lagstiftningsprocess för att införa en bred begränsning av användningen av PFAS***. Vilka ersättare som är bäst är olika för olika applikationsområden och PFAS-typer, men bör alltid hanteras kritiskt.

För vattenavvisande ytbehandlingar för textilier har PFAS-fria alternativ gett upphov till användning av plastliknande polymerer vilka uppvisar dålig biologisk nedbrytbarhet i naturlig miljö. Samt inblandning av ämnen som kallas isocyanater, som skapar strukturer som minskar möjligheterna att återvinna textilfibern. Att ersätta PFAS med den typen av lösningar, är inte gynnsamt, om strävan är cirkularitet och kan därmed betraktas som olyckliga ersättningar för framtiden****.

Allra helst bör användas ersättare som den kemi som naturen själv använder och är biologiskt nedbrytbar. Detta är vår vision på OrganoClick när vi imiterar naturen och ger våra produkter en grön insida – för en värld fri från plastskräp och kemiska föroreningar!

*Cousins, Ian T., et al. ”Outside the safe operating space of a new planetary boundary for per-and polyfluoroalkyl substances (PFAS).” Environmental Science & Technology 56.16 (2022): 11172-11179.

**Fenton, Suzanne E., et al. ”Per‐and polyfluoroalkyl substance toxicity and human health review: Current state of knowledge and strategies for informing future research.” Environmental toxicology and chemistry 40.3 (2021): 606-630.

Även om vi på OrganoClick stolt kan säga att ingen av våra produkter någonsin har innehållit PFAS, har vi gått med i PFAS Movement – en viktig drivkraft för att uppnå en världsomspännande utfasning av PFAS.