Made Green Inside by OrganoClick®

OrganoTex tillverkas av miljöteknikbolaget OrganoClick, som med grön kemi och biologiskt nedbrytbar fossilfria råvaror ger OrganoTex dess gröna insida. Vi kallar det Made Green Inside av OrganoClick®

Vår gröna insida – Made Green Inside

OrganoTex® utvecklas och tillverkas i Sverige av OrganoClick AB, i enlighet med ISO 14001och ISO 9001. Målet är minsta möjliga ekologiskt fotavtryck för hela produktionskedjan. Val av råvaror sker med stor omsorg. Finns möjlighet cirkuleras råvaror från sidoströmmar från livsmedelsindustrin. 

OrganoClick är ett svenskt miljöteknikbolag som med grön kemi och biologiskt nedbrytbar och fossilfri råvara, ger produkter och material en grön insida. Vi kallar det Made Green Inside by OrganoClick®

Prisbelönt teknologi

OrganoClicks vision är en natur fri från plast och giftiga kemikalier där OrganoClicks gröna tekniker och produkter bidrar till industrins och konsumenters utfasning av plaster och fossila kemikalier. För sina gröna innovationer har OrganoClick vunnit en rad priser och utmärkleser, bland annat

  • Scandinavian Outdoor Sustainability Award för OrganoTex® konsumentprodukter
  • World Wildlife Fund – WWF:s ”Climate Solver”-program, där WWF väljer ut företag vilka teknologier som kan minska koldioxidutsläppen med mer än 20 miljoner ton per år.
  • FNs Unreasonable goals, som syftar till att påskynda uppfyllandet av FN:s 17 hållbarhetsmål som ska nås till 2030. OrganoClick valdes ut för sina teknologier som används för att nå mål nummer 12 – Ansvarsfull konsumtion och produktion.
Vi är klimatneutrala, ett klimatneutralt företag

Klimatneutralt företag

OrgnoClick är ett klimatneutralt företag i enlighet med Climate Partner