Miljöfördelar

En ny generation OrganoTex är här! Med grön kemi som imiterar naturens egen vattenavvisning. I kombination med ännu bättre teknisk funktion än tidigare. Produkterna är biobaserade, biologiskt nedbrytbara och miljömärkta samt helt fria från PFAS, fossila plaster och syntetiska vaxer. Tack var den unika miljöprestandan är textilimpregneringen miljömärkt och uppfyller kraven för biologisk nedbrytbarhet. Utveckling och tillverkning sker i Sverige av det gröna kemibolaget OrganoClick. Målet är minsta möjliga ekologiska fotavtryck för hela produktionskedjan, från råvaror till färdig konsumentprodukt. 

Miljömärkt med Oeko-Tex Eco Passport

Nya OrganoTex Wash-In- och Spray-On Textile Waterproofing är certifierade enligt OEKO-TEX® ECO PASSPORT. Det innebär att produkten och dess produktion genomgått en omfattande tredje parts kontroll för att säkerställa att produkten följer OEKO-TEX® stringenta krav avseende innehåll av farliga kemikalier.

Miljömärkt enligt USDA Certified Biobased Product

Nya OrganoTex Wash-In- och Spray-On Waterproofing är certifierade enligt USDA Certified Biobased Product som i oberoende tester bekräftat den biobaserade andelen till 99% för Wash-In och 98% för Spray-On. Den höga halten biobaserat innehåll bygger bland annat på naturliga fettsyror.

Biologiskt nedbrytbar enligt OECD 301F

För att säkerställa att produkterna inte kvarstår i naturen har de designats för fullständig biologisk nedbrytning vilket också bekräftats genom test enligt OECD 301F som visar på att produkterna är lätt biologiskt nedbrytbara.

PFAS-fri

Teknologin baseras på att kombinera växters naturliga fettsyror och lövets ytstruktur med den Nobelprisvinnande kemin organokatalys. Resultatet är effektiv vattenavvisning, som håller fler tvättcykler, och varken innehåller PFAS, fossilbaserade plaster eller syntetiska vaxer.

Övriga OrganoTex-produkter: Miljöhänsyn och hållbarhet

Vår affärsidé är att inga skadliga ämnen ska användas och att inget som kan skada naturen ska bli kvar i skog, mark och vatten. Därför har samtliga OrganoTex-produkter mycket hög halt biobaserat innehåll, är lätt biologiskt nedbrytbara och helt fria från PFAS, fossilbaserade plaster eller syntetiska vaxer.